voda z vodovodu je pořád nejkvalitnější

Několik důvodů, proč pít vodu právě z vodovodu

V čem je lepší než voda balená:

1 litr vody z vodovodu je asi 100x levnější než 1 litr balené vody
voda z kohoutku je zdravotně nezávadná a podléhá časté a velmi přísné kontrole kvality podle vyhlášky č. 252 ze dne 22. dubna 2004 sbírky zákonů, která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  O kvalitě vody pitné vody z vašeho vodovodu máte právo být informováni, a to v úplném rozsahu všech parametrů daných platnou legislativou. U balené vody nic takového nemá výrobce za povinnost, a proto vás informuje jen o malém počtu parametrů.

voda z vodovodu je vždy kvalitnější

 

  • kvalita vody z vodovodu je proto nesrovnatelná s balenou vodou a ve většině případů je voda z vodovodu kvalitnější než voda balená.  Mimo jiné díky nižšímu obsahu minerálních látek méně zatěžuje naše ledviny….
  • je vždy nejčerstvější a je u nás doma ideálně uchovaná v chladu a temnu ve vodovodním potrubí
  • myslíte na přírodu, neboť její přeprava kamiony je velmi nákladná, uvádí se, že 3/4 ceny z jedné plastové nádoby je spotřebováno na náklady (dopravu, výrobu, skladování a likvidaci neekologického odpadu)
  • myslíte na své zdraví a volný čas a nemusíte v rukách tahat těžké balíky vody, a také nechodíte vracet plastové obaly