Co je tvrdost vody

Tvrdost vody – veličina nejčastěji udávající koncentraci kationtů vápníku a hořčíku ve vodě.

Pitná voda obsahuje rozpuštěné plyny a látky organické i anorganické povahy. Tyto příměsi společně ovlivňují kvalitu pitné vody. Jeden z ukazatelů určující kvalitu vody je také ukazatel její tvrdosti. Když voda obsahuje větší množství vápníku a hořčíku, nazýváme ji vodou tvrdou.

Jaká je optimální tvrdost vody?

Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu. Vápník, který tvoří hlavní složku tvrdosti, nemá v žádném případě negativní vliv na Vaše zdraví.

Hodnotu tvrdosti vody uvádíme v mmol/l nebo v tzv. německých stupních tvrdosti (°dH). Současná (2005) česká norma stanovuje tvrdost vody podle koncentrace Ca a Mg (mmol/l). Mezi uvedenými jednotkami je možno přibližně převádět podle vztahu 1 mmol/l = 5,61°dH.

tabulka tvrdosti vody

v °dH (v německých stupních)

měkká voda › 2,8°dH
mírně tvrdá voda 2,81 – 7°dH
středně tvrdá voda 7,01 – 14 °dH
tvrdá voda 14,01 – 21°dH
velmi tvrdá voda › 21,01°dH