Úpravě vody je potřeba se věnovat komplexně

Hlavně pokud máte doma studniční vodu a nemáte rozbor vody, tak jej co nejdřív udělejte, jde o Vaše zdraví, u člověka se mohou vyskytnout neidentifikovatelné zdravotní problémy, které mohou pocházet právě z pití nekvalitní vody, bohužel…

Pitná voda je strategická potravina a zaslouží si naši pozornost

Při změkčení jsou ionty vápníku a hořčíku nahrazeny ionty sodíku. Všechno ostatní zůstává ve vodě zachováno, takže pokud máme rozbor studniční vody, kde jsou ještě bakterie, zvýšené dusičnany a jiné nevhodné látky, tak vodu přestaňte pít a zkuste ji upravit a vyfiltrovat tak, aby splňovala parametry pitné vody a pokud to nepůjde, používejte jen vodu z vodovodu. Nekvalitní voda se nesmí používat ani na koupání a sprchování, protože dýcháme i povrchem těla, takže zdraví škodlivé látky se mohou do nás dostat i touto cestou.